Dagens fun-fact

Jesu fødsel har resultert i flere kriger. I de første århundrene av kristendommen skapte uenighet om hvorvidt Jesus var guddommelig ved fødselen eller ikke politisk og sosial uro som ofte brøt ut i fullskala krigføring.
Dagens oppgave:

Hvor gammel var Brenda Lee da innspillingen av "Rockin' Around the Christmas Tree" fant sted i 1958?

Send svar til:

JULEVRÆL