DAGENS ORD ER: FLETTE

Ordet flette
Flette er et substantiv på 6 bokstaver. Det inneholder følgende bokstaver:
E E F L T T (sortert alfabetisk).

 

Flette er når en har tvunnet sammen noe som kan bøyes til et mønster.

F

 

Dagens vinner får dele ut en liten koseoppgave læreren din skriver ut. Den oppgaven kan dere gjøre når læreren sier dere har tid.

Alle i klassen skal også si noe pent til renholderene hver gang han/hun ser en.

1 - 2 klasse

3 -4 klasse

5, 6 -7 klasse