Dagens fun-fact

Olaf, æ står under misteltein

Mistelteinkyssing oppsto med fruktbarhetsriter. Den hengende kvisten er et veldig gammelt symbol på virilitet, og derfor signaliserer alle som står under den at han eller hun er seksuelt tilgjengelig.

Dagens oppgave:

Ta et bilde av åpnet (og halvspist?) julegodteri.

Eller kanskje har du misteltein?

Send bildet til:

JULEVRÆL