DAGENS ORD ER: ?

Ordet ?

Det er ikke lett å skulle lage en liste med ord.

Selv om vi bruker mange ord hver dag, tenker vi ikke alltid så nøye på dem.

Selv om vi ikke mener det, hender det vi sier ting andre blir lei seg for? Kanskje vi skal tenke litt mer på alle ordene vi bruker.

H

Dagens vinner(e) har vunnet en koselig oppgave til hele klassen.

Det er læreren som sier når dere har tid.

 

 

1 - 2 klasse

3 -4 klasse

5, 6 -7 klasse