DAGENS ORD ER: PASSE

Ordet passe

Ordet passe
betyr noe sånt som at det ikke er for mye, og ikke for lite.

Av og til kan det være vanskelig å vite hva som er passe. En lurer på om det er for mye, om det er for lite, eller om det er passe.

Passe er et ord som både er lett å bruke, og vanskelig å bruke. For hva er egentlig passe?

loop="true"

 

H

Dagens vinner(e) har vunnet underholdning til hele klassen.

Det er læreren som sier når dere har tid.

 

 

1 - 2 klasse

3 -4 klasse

5, 6 -7 klasse